KRUITBOSCH & DE WEERD

Home  l Over ons l Openingstijden  l Contact  l Route  l Downloads l Koopjeshoek l Sitemap

 

Home

Automaterialen

Telecom

Nokia

Inbouw

Brandpreventie

Reparatie div.

Flextubo

 

 

6 Kg VET BLUSSER

Vet brandblusser type 6 Kg. is speciaal ontwikkeld om branden in vet en olie op de juiste manier te kunnen bestrijden.

Die branden, vaak voorkomend in professionele keukens, kantines en in horecagelegenheden, ontstaan vaak door een te hoge temperatuur van het frituurvet of de bakolie. Zodra de temperatuur oploopt tot boven de 320 graden Celsius, vindt zelfontbranding plaats en begint het frituurvet of olie spontaan te branden.

De oorzaak van frituur- of vetbranden is vaak te herleiden naar slecht werkende temperatuurbeveiligingen of het gebruik van oud, vervuild vet. De zogeheten vetbranden zijn in het geval van grotere hoeveelheden brandend vet of bakolie (meer dan 5 liter.) moeilijk te blussen met normale schuim-, koolzuursneeuw- of poederblusapparaten.

Ook het afdekken van de brand met een blusdeken is in dergelijke gevallen vaak onvoldoende. Er zijn dan ook voor brandblusapparaten die gebruikt worden in keukens waar gewerkt wordt met (frituur)vet of met bakolie (zowel dierlijk als plantaardig) aanvullende eisen vastgesteld, die aangeduid worden met de brandklasse F.

*Deze vetbrandblussers bevatten de speciale blusstof

Deze blusstof is bedoeld om branden af te dekken, waardoor de temperatuur van de te blussen vloeistof afneemt. Zo wordt herontsteking voorkomen.

 

Start

Politie keurmerk

Milieukeur

Poeder

CO2

Schuim

Vet

Blusdekens

Fire-knock-out

Rookmelders 

 WvBP

Home  l Over ons l Openingstijden  l Contact  l Route  l Downloads l Koopjeshoek l Sitemap

copyright 2010 Kruitbosch & de Weerd